Όροι Χρήσης και Συναλλαγών
Η εταιρεία Cavarokos.gr (στο εξής “εταιρεία”) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή και να ανανεώνει τους παρόντες όρους  χρήσης και συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.Cavarokos.gr, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.
Όλες οι παραγγελίες διέπονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οι οποίες είναι νομικά ισχυρότερες από οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην άνω ιστοσελίδα www.Cavarokos.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με αυτούς.
Το cavarokos.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης οίνου, άλλων οινοπνευματοδών ποτών και προϊόντων σχετικά με αυτά μέσω του Διαδικτύου, της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΟΣ ΕΕ» και διακριτικό τίτλο «CavaRokos»,  που εδρεύει στην Λάρισα, Ηρωών Πολυτεχνίου 35 με ΑΦΜ 999152087 και ΔΟΥ Α Λάρισας και αρ ΓΕΜΗ 00027099340000. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους χρήσης και συναλλαγών.
 
Προσφορές / Τιμές / Παραγγελίες
Οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα ισχύουν για κάθε αγορά με την προϋπόθεση πως υπάρχει διαθεσιμότητα του προϊόντος.  Η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος δεν εξαρτάται από την εταιρεία CavaRokos, αλλά κυρίως από τους παραγωγούς, δεδομένου ότι κάποια προϊόντα μπορεί να εξαντληθούν χωρίς πρότερη ενημέρωση της εταιρείας.  Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία προσπαθεί να έχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της την πιο πρόσφατη ενημέρωση σε σχέση με τη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος.
Οι τιμές είναι σε Ευρώ (€) και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης.  Οι προσφορές, τα κουπόνια και το πρόγραμμα πιστών πελατών αφορά και είναι διαθέσιμα μόνο σε ιδιώτες.
Επίσης στις προσφορές υφίστανται περιορισμοί διαθεσιμότητας και εξυπηρετούνται οι πελάτες ανάλογα με τη σειρά προτεραιότητας, δηλαδή την ακριβή ώρα εγγραφής της παραγγελίας τους στο σύστημα. Δεδομένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι προσφορές μπορεί να είναι πολύ ελκυστικές, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια παραγγελία αν αυτή φαίνεται παράλογη για κατανάλωση ιδιώτη και προκειμένου να εξυπηρετήσει περισσότερους πελάτες της.
Όλες οι παραγγελίες επιβεβαιώνονται μέσω της αποστολής του σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Η παράδοση της παραγγελίας εξαρτάται πάντα από την διαθεσιμότητα των προϊόντων και την ενημέρωση πλήρους εξόφλησής της από την Τράπεζα ή τη μεσολαβούσα εταιρεία επεξεργασίας πιστωτικών καρτών.
Η εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.
 
Τρόποι Πληρωμής / Ασφάλεια Συναλλαγών
Κάθε παραγγελία πρέπει να εξοφλείται εξ ολοκλήρου με την ολοκλήρωσή της.  Η εξόφληση μπορεί να γίνει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, τραπεζικό έμβασμα ή αντικαταβολή αν η παραγγελία θα παραδοθεί εντός Ελλάδος.

Οι πάροχοι εκκαθάρισης πιστωτικών καρτών εξασφαλίζουν υψηλότατο επίπεδο ασφάλειας συναλλαγών λόγω του ότι:
Οι πληροφορίες σχετικά με την κάρτα μεταδίδονται / μεταφέρονται μέσω Διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή (128-bit encryption) και δεν είναι προσβάσιμες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Τα συστήματα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες αποκλείουν σε τρίτους την πρόσβαση στα δεδομένα και τα πληροφοριακά τους συστήματα.
Η ιστοσελίδα τους στην οποία εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας, φέρει ψηφιακό πιστοποιητικό για να μπορεί ο καθένας να ελέγξει τη γνησιότητάς της.
Ολοκληρώνοντας, οι υπηρεσίες ακολουθούν τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στον τομέα των πληρωμών για ηλεκτρονικό εμπόριο και επίσης είναι πλήρως συμβατές με τις προδιαγραφές για ασφαλείς on-line πληρωμές με κάρτα.

Τονίζεται ότι το www.cavarokos.gr δεν έχει καμία πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας αφού η πληρωμή γίνεται με ανακατεύθυνση στο ειδικά διαμορφωμένο και κρυπτογραφημένο website της υπηρεσίας που θα επιλέξετε. Εμείς διατηρούμε μόνο στοιχεία δεδομένων που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία, παράδοση της παραγγελίας και έκδοση των σχετικών παραστατικών. Η πολιτική μας για τη χρήση αυτών περιγράφεται στην παράγραφο "Προσωπικά δεδομένα / Χρήση Πληροφοριών".
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.cavarokos.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη-πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.
Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δε θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Τέλος, η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα χρησιμοποιήσει η Τράπεζα ή ο πάροχος εκκαθάρισης πιστωτικών καρτών εφόσον η παραγγελία πρόκειται να χρεωθεί σε κάρτα χώρας άλλου νομίσματος από το Ευρώ.  Επίσης η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρέωση προμήθειας εφαρμόζει η Τράπεζα του αγοραστή προκειμένου να αποστείλει τη συνολική πληρωμή στην Τράπεζά μας σε Ευρώ.  Τα εν λόγω έξοδα αναλαμβάνονται από τον αγοραστή.

Απόδειξη / Τιμολόγιο
Η απόδειξη ή το τιμολόγιο θα εκδοθεί από την εταιρεία και θα αποσταλεί μαζί με την παραγγελία δείχνοντας τις αναλυτικές και τη συνολική τιμή σε Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης.  Ο πελάτης ενημερώνεται για το τυχόν κόστος παράδοσης πριν την πραγματοποίηση της παραγγελίας.  Εφόσον προβεί σε παραγγελία και η παράδοση έχει κόστος, αυτό θα περιλαμβάνεται στην απόδειξη ή το τιμολόγιο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 
Παραδόσεις
Όλα τα προϊόντα είναι ασφαλισμένα από την εταιρεία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους και μεταφέρονται με δική μας ευθύνη.  Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τον τόπο παράδοσης.  Οι καθυστερήσεις για παράδοση δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποζημιωθούν από την εταιρεία ούτε επιτρέπουν την ακύρωση της παραγγελίας.  Αν ο χρόνος παράδοσης υπερβεί το διάστημα του ενός μηνός και τα προϊόντα δεν έχουν παραδοθεί παρόλο που ο πελάτης δήλωσε τη σωστή διεύθυνση παράδοσης, τότε η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί και ο πελάτης να αποζημιωθεί με το συνολικό ποσό πληρωμής του χωρίς να έχει οποιαδήποτε άλλη απαίτηση για αποζημίωση ή ζημία που θεωρεί πως έχει υποστεί.  Εξαιρούνται περιπτώσεις παραγγελιών με ειδικά προϊόντα που ο πελάτης έχει ενημερωθεί για την καθυστέρηση και έχει συναινέσει σε αυτήν, καθώς και οι περιπτώσεις λανθασμένης δήλωσης στοιχείων παράδοσης.

Η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις που οφείλονται στη λανθασμένη δήλωση στοιχείων παράδοσης και στοιχείων επικοινωνίας από την πλευρά του πελάτη.  Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης δεν δικαιούται να εγείρει θέμα ακύρωσης της παραγγελίας και η παραλαβή τους εναπόκειται σε περαιτέρω συνεννόηση του πελάτη με την εταιρεία παράδοσης.
Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου επιστρέπεται η αποστολή των προϊόντων μας, η αποστολή ενδέχεται να περάσει τη διαδικασία εκτελωνισμού στη χώρα προορισμού.  Τα κόστη εκτελωνισμού διαφέρουν ανά χώρα και δεν περιλαμβάνονται στο κόστος της παραγγελίας και των μεταφορικών. Τη διαδικασία θα την εκτελέσει η εταιρεία Courier η οποία στη συνέχεια θα σας ενημερώσει για το εν λόγω ποσό.
Κατά την παράδοση των εμπορευμάτων, εναπόκειται στον πελάτη να ελέγξει την κατάσταση των εμπορευμάτων και να ενημερώσει άμεσα τον υπάλληλο της εταιρείας παράδοσης για τυχόν κατεστραμμένα προϊόντα ή προϊόντα που λείπουν στο ανάλογο δελτίο που θα του παρασχεθεί.  Επίσης οφείλει εντός 2 ημερών να ενημερώσει την εταιρεία περί της δήλωσης καταστροφής ή απώλειας προκειμένου να αποζημιωθεί για τα εν λόγω προϊόντα. Είναι ευλόγως κατανοητό πως ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τα προϊόντα από τη στιγμή που αυτά του έχουν παραδοθεί
 
Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών / Κουπόνια / Άλλα Σχετικά Προγράμματα
Τα προγράμματα επιβράβευσης πιστών πελατών όπως και τα κουπόνια δώρου εφαρμόζονται από την εταιρεία και συνιστούν κόστος για αυτήν.  Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων που εφαρμόζονται.  Κάθε εξαργύρωση στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων ακολουθεί τους όρους που ισχύουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και για τους οποίους ενημερώνεται ο πελάτης από την ιστοσελίδα της εταιρείας και μόνο.
 
Ακυρώσεις Παραγγελιών – Επιστροφές προϊόντων –Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, αζημίως και χωρίς υποχρέωση ανακοίνωσης του λόγου για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους.

Ο πελάτης προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία για την απόφασή του να υπαναχωρήσει με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).  H δήλωση υπαναχώρησης, πρέπει να αποσταλεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Εάν ο πελάτης αποστείλει ηλεκτρονικώς τη δήλωσή του για υπαναχώρηση, η εταιρεία θα του διαβιβάσει πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής του.
Για να τηρήσει ο πελάτης την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλει την δήλωση περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής του, πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Επίσης, ο πελάτης οφείλει να στείλει πίσω στην εταιρεία τα προϊόντα που επιθυμεί να επιστρέψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε στην εταιρεία ότι υπαναχωρεί. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο πελάτης στείλει πίσω τα προϊόντα πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με την άμεση δαπάνη επιστροφής των προϊόντων. 

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχεί στα προϊόντα που παρήγγειλε ο πελάτης, θα ολοκληρωθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που το cavarokos.gr θα πληροφορηθεί την απόφαση του πελάτη να υπαναχωρήσει. Η εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά προκειμένου να διαπιστώσει ότι παραμένουν στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία. Η εταιρεία θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο πελάτης έχει συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθεί ο πελάτης έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Η εταιρεία δεν απαιτείται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, εάν ο πελάτης ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η εταιρεία.

Ο πελάτης φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση και τα χαρακτηριστικά των αγαθών.

Προστασία των ανηλίκων
Η καταχώρηση παραγγελίας προϊόντων μας πιστοποιεί ότι ο πελάτης είναι άνω των 18 ετών ή έχει συμπληρώσει το νόμιμο όριο ηλικίας που απαιτείται στη χώρα που διαμένει προκειμένου να μπορεί να αγοράζει και να καταναλώνει αλκοόλ.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία – Επίλυση Διαφορών
Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου cavarokos.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου cavarokos.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου cavarokos.gr
Συγκεκριμένα, σε εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών και συγκεκριμένα του άρθρου 12(4) της ΚΥΑ Αριθ. 70330οικ./2015 (ΦΕΚ Β’ 1421), καθώς και του άρθρου 14 (1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013 για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR), σας ενημερώνουμε ότι η ενιαία πανενωσιακή πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) που τέθηκε σε λειτουργία στις 15/2/2016 είναι διαθέσιμη (http://ec.europa.eu/odr) δίνοντας σας την δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσετε για την επίλυση της διαφοράς σας με την εταιρεία μας.
Για περισσότερη πληροφόρηση  σχετικά με τα θέματα αυτά μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή http://www.efpolis.gr/el/epanorthosi-askisi-dikaiomaton/79-exodikastiki-epilisi.html.
 
Κατάχρηση αλκοόλ
Η κατάχρηση αλκοόλ είναι επικίνδυνη για την υγεία.  Συνιστούμε σε όλους τους πελάτες να καταναλώνουν υπεύθυνα για την ικανοποίησή τους χωρίς να επιβαρύνουν την υγεία τους.
 
Προστασία αρχείων
Η εταιρεία cavarokos.gr είναι ο ιδιοκτήτης των στοιχείων που συνθέτουν τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Τα δεδομένα, κείμενα, γραφήματα, λογότυπα και εικονίδια της ιστοσελίδας προστατεύονται νομικά και η οποιαδήποτε χρήση τους απαιτεί πρότερη ενημέρωση και συμφωνία της εταιρείας.
 
Ενημερώσεις
Με την εγγραφή σας στο cavarokos.gr συμφωνείτε να λαμβάνετε τις τελευταίες ειδοποιήσεις/ενημερώσεις/newsletter, μέσω e-mail, που θα αποστέλλονται από καιρού εις καιρόν, για να σας ενημερώσουν για τα τελευταία νέα, καθώς και εκπτώσεις/προσφορές. Παρά τα ανωτέρω, μπορείτε να διαγραφείτε από την υπηρεσία αυτή της αυτόματης ειδοποίησης, ανά πάσα στιγμή, κάνοντας login και τροποποιώντας ανάλογα την σχετική ρύθμιση του προφίλ σας.
 
Προσωπικά Δεδομένα / Χρήση Πληροφοριών
Προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα από την ιστοσελίδα www.cavarokos.gr θα σας ζητηθούν κάποια στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παραγγελία και την έκδοση των σχετικών παραστατικών αγοράς (Όνομα, Επώνυμο, Ηλικία, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, κλπ).  Σε κάθε περίπτωση, προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδας www.cavarokos.gr δεν πρόκειται να αποκαλυφθούν σε τρίτους χωρίς πρότερη έγκρισή σας και υπακοή των προβλέψεων των σχετικών νόμων και διεθνών συμβάσεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η εταιρεία, με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Είναι αυτονόητο, ότι τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να δημοσιοποιηθούν από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.
Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ενημερώνει τους προμηθευτές του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων οι οποίες όμως, σε καμία περίπτωση, δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων. Αν και η εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για τη διαφύλαξη και την πρόληψη της άνευ αδείας πρόσβαση στις προαναφερθείσες προσωπικές πληροφορίες, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις αυτών που αποκτούν πρόσβαση χωρίς άδεια, και εμείς δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή, σιωπηρή ή άλλη, ότι θα παρεμποδίσουμε την άνευ αδείας πρόσβαση στις ιδιωτικές πληροφορίες σας.