ΜΕΝΟΥ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ

Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα / Χρήση Πληροφοριών

Προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα από την ιστοσελίδα www.cavarokos.gr θα σας ζητηθούν κάποια στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παραγγελία και την έκδοση των σχετικών παραστατικών αγοράς (Όνομα, Επώνυμο, Ηλικία, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, κλπ).  Σε κάθε περίπτωση, προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδας www.cavarokos.gr δεν πρόκειται να αποκαλυφθούν σε τρίτους χωρίς πρότερη έγκρισή σας και υπακοή των προβλέψεων των σχετικών νόμων και διεθνών συμβάσεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η εταιρεία, με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Είναι αυτονόητο, ότι τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να δημοσιοποιηθούν από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.
Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ενημερώνει τους προμηθευτές του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων οι οποίες όμως, σε καμία περίπτωση, δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων. Αν και η εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για τη διαφύλαξη και την πρόληψη της άνευ αδείας πρόσβαση στις προαναφερθείσες προσωπικές πληροφορίες, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις αυτών που αποκτούν πρόσβαση χωρίς άδεια, και εμείς δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή, σιωπηρή ή άλλη, ότι θα παρεμποδίσουμε την άνευ αδείας πρόσβαση στις ιδιωτικές πληροφορίες σας.